Bảng giá tin đăng

Tin thường
VIP 5
VIP 4
VIP 3
VIP 2
VIP 1
Giá ngày 1 000 đ 2 000 đ 5 000 đ 8 000 đ 10 000 đ 15 000 đ
Giá tuần (7 ngày) 6 300 đ 12 600 đ 31 500 đ 50 400 đ 63 000 đ 94 500 đ
Giá tháng (30 ngày) 24 000 đ 48 000 đ 120 000 đ 192 000 đ 240 000 đ 360 000 đ
Giá đẩy tin 1 000 đ/lần 2 000 đ/lần 2 000 đ/lần 2 000 đ/lần 3 000 đ/lần 3 000 đ/lần
Đăng tối thiểu 5 ngày 5 ngày 5 ngày 3 ngày 3 ngày 3 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU XANH, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU CAM, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo

 


TIN VIP 1:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng và biểu tượng nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

 

 


TIN VIP 2:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 4 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP 1 và trên các tin khác.

 


TIN VIP 3:

- TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU CAM, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác.

 


TIN VIP 4:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 2 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác.

 


TIN VIP 5:

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU XANH, gắn biểu tượng 1 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác.

 


TIN THƯỜNG:

Tiêu đề màu mặc định màu xanh, viết thường. Hiển thị sau các tin VIP.

 


TIN MIỄN PHÍ:

 - Tiêu đề màu mặc định màu xanh, viết thường. Xuất hiện sau cùng của danh sách tin đăng.

 

 


 

Đóng